preloader

Check up, Özkaya Tıp Merkezi’nin hastalarına sunmakta olduğu hizmetlerden biridir. Hastaların taleplerine bağlı olarak aldıkları bir sağlık hizmetidir ve sağlıksal açıdan herhangi bir zorunluluğu yoktur. Fakat, yaptırılması sağlıklı bir yaşam için ve hastalıkların erken dönemde teşhis edilebilmesi için oldukça önemlidir. 

Özellikle bazı sağlık sorunlarının ilerleyen zamanlarda daha ciddi bir sağlık sorununa, kronik hastalığa sebebiyet vermemesi için tıp doktorlarımız tarafından hastalarımıza tavsiye edilmektedir.

Özellikle kronik hastalıkları olan ve aile geçmişinde çeşitli hastalıklar bulunan kişiler tarafından yaptırılmaktadır. Örneğin; aile geçmişinde kanser hastalığı olan, kalp ve damar hastalığı olan kişiler için check up yaptırmak erken dönemde hastalıkların tespit edilmesini ve gerekli olan tedaviye başlanmasını sağlamaktadır.

Genel olarak vücudun ayrıntılı olarak kontrol edilmesi anlamına gelmektedir ve hastaların mevcut olan sağlık durumları tam anlamıyla ortaya konmaktadır. Özkaya Tıp Merkezi’nde hastalarımızın talepleri doğrultusunda farklı türlerde check up hizmeti yüksek teknolojik cihazlar aracılığıyla verilmektedir.

Uz. Dr. Rabia Nevin YALÇINKAYA

Dahiliye

Uz. Dr. Nur KAYATÜRK

Dahiliye

yrd-doc-dr-z-seher-dagalp

Yrd. Doç. Dr. Seher DAĞALP

Dahiliye / Kardiyoloji Uzmanı

uz dr meryem özokçu

Uz. Dr. Meryem ÖZOKÇU

Dahiliye

Check Up Muayenesi Nasıl Yapılır?

Check up muayenesinin nasıl yapılacağı, hastaların tercih ettikleri türe göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak, tıp alanının tüm dallarında kullanılan görüntüleme ve tanı yöntemleri kullanılmaktadır. Dolayısı ile röntgen, MR, BT, kan tahlili, ultrason, idrar tahlili, mamografi, renkli doppler ultrason gibi pek çok görüntüleme ve tanı yöntemi kullanılmaktadır.

Hangi hastaya hangi görüntüleme tekniklerinin uygulanacağı tercih edilecek olan check up türüne göre farklılaşmaktadır. Dolayısı ile bu sağlık taramasının niteliği farklılaşabilmektedir.

Muayenesinde görüntüleme yöntemleri kullanıldığı gibi farklı tıp alanlarından doktorların fiziki muayeneleri de gerçekleştirilmektedir. Genel olarak yapılan sağlık taraması, uygulanan görüntüleme teknikleri radyoloji uzmanlarımız tarafından incelenip değerlendirilmekte ve hastalık bulgusu var ise saptama yapılmaktadır. 

Radyologlarımızın bulguları, tıp merkezimizde bulunan ilgili tıp doktorlarına iletilmektedir. Elde edilen verilerin sonucunda yapılan saptamalar ve hastalarımızın tedavisi için gerekli olan açıklama gerçekleştirilmekte, tedavi sürecine geçilmektedir.

Merkezimizdeki Check Up Türleri

Özkaya Tıp Merkezi sağlık taraması için farklı seçenekleri hastalarının hizmetine sunmaktadır. Hastalarımız, sunmakta olduğumuz bu sağlık taramalarından dilediğini seçerek sağlık durumları hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olmaktadır. Tıp merkezimizde uygulanmakta olan check up türlerimiz şunlardır:

Görüldüğü üzere her hastaya uygunluk sağlayacak olan bir paketimiz bulunmaktadır. Hastalarımız çeşitli sağlık sorunlarına, sahip oldukları kronik hastalıklara göre dilediği paketlerden birini tercih ederek sağlık taramalarını gerçekleştirebilmektedir. 

Hastalıkların erken teşhisi için bu sağlık taraması oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Özellikle ailesinde çeşitli kronik hastalık bulunan kişiler bu sağlık taraması sayesinde gelişmesi mümkün olan hastalıkları kontrol altında tutabilmektedir.

Detaylı VIP Check Up Paketi

Detaylı vip check up paketi, tıp merkezimizin sunmakta olduğu en ayrıntılı pakettir. Bu paket sayesinde, deyim yerindeyse, hastalarımız saçlarının ucundan ayak tırnaklarına kadar sağlık taraması yaptırma imkânına sahip olmaktadır. 

Vücudunun her yerinin, tüm organlarının, damarlarının, kemiklerinin, yumuşak dokularının ve sinirlerinin hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak isteyenler bu paketimizi tercih edebilirler. Çünkü bu pakette gerekli tüm değerlendirmeler yapılmaktadır.

Vip check up paketimiz kapsamında hastalarımıza vermiş olduğumuz hizmetler, kullandığımız görüntüleme teknikleri ve gerçekleştirdiğimiz testler şunlardır:

 • Akciğer hastalıklarının tespit edilmesi amacıyla; Akciğer grafisi
 • Hepatit B taraması için; HbsAg
 • Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesi için; EKG elektrokardiyogram
 • Kalp kapaklarının ve kalbin işleyişi ve mevcut durumu hakkında sesli ve görüntülü inceleme yapılabilmesi için; Transtorasik ekokardiyografi
 • Böbrek fonksiyonlarının test edilmesi için; Kreatinin
 • Troid bezinde kist, nodül veya kitle olup olmadığının saptanması için; Tiroid ultrasonografisi
 • B12 vitamin taramasının yapılması için; Vitamin-B12
 • Dalak, karaciğer, safrakesesi, prostat, pankreas, safra yolları, rahim ve yumurtalıklar, böbrek taraması yapılması için; tüm abdomen ultrasonografisi
 • Gaitada antijen saptaması için; Helicobacter pylori
 • Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesi için; TSH, Serbest T4 ve  hormon testleri
 • Prostat kanseri taraması için; PSA
 • Kandaki düşüklüğün, enfeksiyonlara karşı vücut reaksiyonunun ve kan hücreleri özelliklerinin ortaya konması için; Hemogram
 • Kalın bağırsak taraması için; Gaitada gizli kan
 • Erken evrede kanser teşhisi için ve de kist taramasının gerçekleşmesi için; CEA
 • Enfeksiyon hastalıklarının saptanması için; Sedimantasyon
 • Böbrek hastalıklarının, idrar yolundaki enfeksiyonun, idrardaki değişimlerin saptanması için; İdrar mikroskobisi ve idrar tetkiki
 • Karaciğer hücre yıkımının izlenmesi için; GGT ve ALT
 • Karaciğer iltihapları ve karaciğer hastalıklarının tespiti için; AST
 • Diyabet hastalığının taraması, takibi ve tanısı için; Glukoz
 • Kandaki ürik asit miktarının ortaya konması ve hücre metabolizmasının incelenmesi için; Ürik Asit
 • Böbrek filitrasyon izlemesinin yapılabilmesi için; Üre
 • Kemik metabolizması için; Kalsiyum
 • Koroner kalp hastalıklarının değerlendirilmesinin yapılabilmesi için; Kolesterol, Kolesterol HDL ve Kolesterol LDL
 • Vücudun uyumu ve hayat tarzı saptaması için; Trigliserid
 • Romatizmal hastalıkların taranmasında;  CRP
 • Vücudun demir depoları hakkında bilgi sahibi olmak için; Ferittin
 • Glikolizehemoglobin(HBA1C)
 • İnsülin (açlık)

Bu kapsamda yapılan tetkikler, merkezimizin dahiliye veya kardiyoloji uzman doktorları tarafından değerlendirilmektedir. Hastalarımızın fiziki muayenesi de yine dahiliye doktorlarımız ve kardiyologlarımız tarafından yapılmaktadır.

Ekonomik Check Up Paketi

Ekonomik check up paketi kapsamında Özkaya Tıp Merkezi’nde hastalarımıza uygun fiyat garantisi ile sağlık taraması hizmeti verilmektedir. Bu paket kapsamında hastalarımıza gerçekleştirilecek olan tetkikler ve taramalar şunlardır:

 • Akciğer grafisi; akciğer hastalıklarının ön tanısı amacıyla
 • Solunum fonksiyon testi; solunum yolu hastalıklarının tanısı amacıyla
 • EKG; kalp ve damar hastalıklarının tespiti amacıyla
 • İdrar mikroskobisi ve idrar tetkiki; idrar yolundaki enfeksiyonun, böbrek hastalıklarının ve idrardaki değişimlerin saptanması amacıyla
 • Hemogram; enfeksiyonlara karşı vücut reaksiyonunun, kan değerlerindeki düşüklüğün ve kan hücreleri özelliklerinin ortaya konması amacıyla
 • Sedimantasyon; enfeksiyon hastalıklarının saptanması amacıyla
 • Glukoz; şeker hastalığının tespit edilmesi ev takip edilmesi amacıyla
 • Kolesterol HDL ve Kolesterol LDL; koroner kalp hastalıklarının incelenmesi amacıyla
 • Üre; böbrek filitrasyon izlemesi amacıyla
 • Kreatinin; böbrek fonksiyonlarının ortaya konması amacıyla
 • ALT; karaciğer hücre yıkımının kontrol edilmesi amacıyla
 • AST; karaciğer hastalıklarının tespit edilmesi amacıyla


Bu kapsamda yapılan sağlık taraması hizmeti, merkezimizden uzman hekim muayenesi ile hastalarımıza sunulmaktadır. Yapılan tetkiklerin sonucu uzman hekimlerimiz tarafından değerlendirilmekte ve hastalarımıza iletilmektedir.

Kadın Doğum Check Up Paketi

Kadın doğum paketi, Özkaya Tıp Merkezi kadın hastalarına yüksek kalite ile sunulmaktadır. Kadın doğum doktorlarımız tarafından verilen bu sağlık taraması hizmeti kapsamında gerçekleştirilen tetkikler ve taraması yapılan hastalıklar, hastalarımızın yaş durumuna göre; 40 yaş altı ve 40 yaş üstü olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilmektedir. 40 yaş altı olan hastalarımıza kadın doğum check up kapsamında taraması yapılan hastalıklar ve tetkikler şunlardır:

 • Smear testi; servikal kanser ve prekanser taraması için
 • Çift taraflı meme USG; memede bulunan kist veya tümör oluşumlarının varlığının saptanması ve takip edilmesi için
 • Transvajinal USG ya da pelvik USG; rahim ve yumurtalıkların incelenmesi için


Özkaya Tıp Merkezi’nde 40 yaş üstü olan kadın hastalarımıza, kadın doğum sağlık taraması kapsamında uygulaması yapılan tetkikler ve araştırılan hastalıklar şunlardır;

 • Smear testi; prekanser ve servikal kanser taraması için
 • Tüm vücut kemik dansitometresi; kemik sağlığı ve kemik erimesi hastalıklarının incelenmesi için
 • Çift taraflı meme USG; memede bulunan kist veya tümör oluşumlarının varlığının saptanması ve takip edilmesi için
 • Pelvik USG veya transvajinal USG; yumurtalıkların ve rahmin incelenmesi için
 • Çift taraflı mamografi; meme kanserinin tespiti ve takibinin yapılması için


Özkaya Tıp Merkezi’nde verilen kadın doğum
check up hizmeti, merkezimizin uzman jinekologları tarafından hastalarımıza sunulmaktadır. Jinekologlarımız tarafından gerçekleştirilen muayene sonrasında elde edilen bulgular hastalarımıza aktarılmaktadır.

Çocuk Check Up Paketi

Çocuk check up paketi, çocuk sahibi ebeveynlerin çocukları için gerçekleştirebilecekleri bir sağlık taraması paketidir. Çocuklarda bulunan hastalıkların ve çocukların sağlık durumlarının net olarak ortaya konabildiği bu pakette araştırması gerçekleştirilen hastalıklar ve sağlık tarama testleri şunlardır:

 • Anti HAV IGg
 • Anti HBsAg
 • TSH
 • Hemogram
 • İdrar tetkiki ve idrar mikroskopisi
 • Açlık kan şekeri taraması
 • Kan üre
 • ALT
 • AST
 • Kreatinin
 • HBs Ag;
 • Vitamin B12
 • Ferittin
 • Çinko
 • Folik asit


Özkaya Tıp Merkezi’nde çocuk
check up paketi kapsamında gerçekleştirilen muayenelerde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarımız, Göz Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarımız ve Ağız ve Diş Sağlığı uzmanlarımız görev almaktadır. Bu paket ile çocukların göz sağlığı ve ağız sağlığı için muayeneler de gerçekleştirilmektedir.

Üroloji Check Up Paketi

Üroloji check up paketi kapsamında Özkaya Tıp Merkezi’nde yapılan taramada hastalarımıza yaş durumlarına göre iki farklı kategoride sağlık taraması hizmeti sunulmaktadır. Böbrek ve üreme sağlığı kontrollerinin yapıldığı 40 yaş altında olan hastalarımıza gerçekleştirdiğimiz taramalar şunlardır:

 • Üriner sistem USG
 • İdrar mikroskopisi ve idrar tetkiki
 • Ürik asit
 • Kreatinin
 • Kan üre


Özkaya Tıp Merkezi’nde 40 yaş üstünde olan hastalarımıza gerçekleştirilen üroloji
check up hizmetinde gerçekleştirilen taramalar ise şunladır:

 • Üriner sistem USG
 • Üroflometri
 • İdrar tetkiki ve idrar mikroskopisi
 • Total PSA
 • Kreatinin
 • Kan üre
 • Ürik asit


Tıp merkezimizde verilen bu paket
 hizmetinde alanında uzman ürologlarımız muayene gerçekleştirmekte ve elde edilen sonuçları değerlendirerek hastalarla paylaşmaktadır.

Kardiyoloji Check Up Paketi

Kardiyoloji check up paketi özellikle kronik kalp hastası olan kişilerin yararlandığı bir hizmet olarak merkezimizde hastalara sunulmaktadır. Bu sağlık taraması hizmetinden kronik kalp hastası olan kişiler yararlandığı gibi aynı zaman ailesinde kalp ve damar hastalıkları olan kişiler de tedbir amaçlı olarak yararlanmaktadır. 

Özkaya Tıp Merkezi’nde modern ve kaliteli tarama teknikleri ile paket kapsamında hastalara sunulan tarama teknikleri şunlardır:

 • Efor testi
 • Akciğer grafisi
 • Transtorasik ekokardiyografi
 • Hemogram
 • EKG elektrokardiyogram
 • ALT
 • AST
 • Kreatinin
 • Kolesterol total, Kolesterol LDL ve Kolesterol HDL
 • Ürik asit
 • Kan üre
 • Sedimantasyon
 • Glikolize HBa1c
 • Açlık kan şekeri


Özkaya Tıp Merkezi’nde verilen kardiyoloji
check up paketi hizmeti, merkezimizin alanında uzman kardiyologları tarafından hastalarımıza sunulmaktadır. Kardiyologlarımız tarafından gerçekleştirilen muayenelerde kalp ve damar sağlığı hakkında detaylı incelemeler yapılabilmekte, hastalık bulgusuna rastlandığında tedavi planlaması gerçekleştirilmektedir. Oldukça hayati olan kalp hastalıklarının erken dönemde teşhis edilebilmesi bu paket sayesinde mümkün olmaktadır.

Uzmanlara

Sorun

Özkaya Tıp Merkezi hekimlerine sağlığınızla ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Alanında uzman hekim kadromuz en kısa sürede sorularınızı email yoluyla yanıtlayacaktır.

Son güncellenme tarihi: 16 Mayıs 2021

Sağlıkla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olun.

Özel Özkaya Tıp Merkezi ve Özel İnkılap Özkaya Cerrahi Tıp Merkezi, Ankara’nın en merkezi yeri olan Kızılay’da uzman doktorlarımızla, modern tıbbi cihazlarımızla ve güler yüzlü personelimizle sağlık hizmetlerinin kaliteli ve güvenilir biçimde sunulmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Çalışma Saatlerimiz

Pazartesi: 08.30 - 18.00
Salı: 08.30 - 18.00
Çarşamba: 08.30 - 18.00
Perşembe: 08.30 - 18.00
Cuma: 08.30 - 18.00
Cumartesi: 08.30 - 13.00

© 2020, Tüm hakları saklıdır. Alfa Tasarım İnternet Hizmetleri
Bu sitede yer alan içerikler tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı ve tedavi için uzman doktorlarımıza başvurunuz.

TurkishEnglishArabic