İş Göremezlik Raporu

İş Göremezlik Raporu

Son Güncelleme : 2022-06-14

İş göremezlik raporu, sigortalı bir çalışanın hastalanması, gebe kalması, iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakanması durumunda uzman doktor onayı ile almaları gereken bir rapordur. SGK tarafından iş göremezlik ödemesi alabilmek için hastaların iş göremezlik raporu alması zorunludur.
 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre 3 farklı geçici iş göremezlik ödeneği bulunmaktadır. Bunlar işyerinde bir kaza geçirmek veya meslek hastalığına yakalanmak, hastalık veya rahatsızlık, ve kadınlar için gebelik ve doğum olarak sınıflandırılabilir.
 
Özel Özkaya Tıp Merkezi’nde iş göremezlik ödeneği alabilmek için gerekli olan iş göremezlik raporunu alabilirsiniz.
 
Etiketler: