Psikoloji Bölümünde Kullanılan Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Psikoloji Bölümünde Kullanılan Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Son Güncelleme : 2022-06-03

Psikoloji bölümünde bazı belirti ve bulgulara bağlı kesin tanı her zaman konulamayacaktır. Bu kapsamda kişinin hastalığının kesin tanısının konulabilmesi ve tedavi sürecine giriş yapılabilmesi adına bölümümüzde farklı tanı testleri uygulanabilmektedir. Bu tanı testlerinin sonuçlarını Psikologlarımız inceleyerek hastanın hastalığına ilişkin tanıyı koyabileceklerdir.

TAT (Tematik Algı Testi)

Psikoloji bölümünde TAT testi sıklıkla 14 yaş üstü bireylere uygulanan bir test türüdür. Bu testte genel olarak insan durumlarının tasvir edildiği kartlar kullanılarak hastaların hayal gücü analiz edilmektedir. Psikologlarımız tarafından bu kartlar gösterilerek hastanın bu karta göre bir hikaye anlatması istenecektir. Bu test ile anlatılan hikaye ve gerçeklik arasındaki bağlantı kurularak hastanın içsel dünyası psikolog tarafından anlaşılmaya çalışılacaktır. Bu test kişilerin hastalığı hakkında Psikologlarımızın bir fikir edinmesini kolaylaştıracaktır.

MMPI Kişilik Testi

Bu test kişilerin kişisel özelliklerini ortaya koyan, bilimsel ve objektif açıdan bireyi analiz eden ve bireylerin diğer toplum kişileri ile arasındaki ilişkiyi açığa çıkaran bir test türüdür. Soru ve cevap şeklinde değerlendirilen bu test güvenilir ve bilimsel gerçekliği bulunan önemli bir testtir. Psikoloji bölümünde bu test genellikle depresyon, obsesif kompulsif bozukluklar, psikotik sapmalar, paranoyalar, şizofreni, duygu durum bozuklukları ve hastalık hastası olarak adlandırılan Hipokondriazis hastalarının tanısının konulabilmesi için yapılabilmektedir.

Wisc-R Testi

Bu testte hastaya birtakım sorular sorulmaktadır. Bu soruların bir kısmı yaşadığımız yeryüzü hakkındadır. Daha sonra hatırlatma, dikkat ve hesap yapabilme, gördüğü nesneleri nitelendirme gibi birçok farklı sorular sorarak hastadan yanıtlar beklenir. Hastanın verdiği yanıtlar doğrultusunda Psikologlarımız tarafından hastaya puanlar verilecektir. 0-30 puan arasında olan bu puanlarda 25 ve üzeri puan alan kişiler normaldir. 10 puanın altında olan kişilerde ciddi, 10-19 puan aralığında olan kişilerde orta düzeyde ve 19-24 puan aralığındaki kişilerde ise hafif düzeyde bozukluklar olduğu düşünülmektedir.

Mini Mental Testi

Psikoloji bölümünde sıklıkla kullanılan bu test hastaların zeka düzeyini belirlemek için yapılmaktadır. Bu testte kişiler sözel ve diğer alanlarda sosyal zeka, muhakeme, soyut ve somut düşünce, kısa ve uzun süreli bellek hafızası belirleme gibi şekillerde sorulara tabii tutularak zeka seviyesi belirlenmektedir

Etiketler: