Kulak Burun Boğazı Bölümünde Kullanılan Tanı Testleri Nelerdir?

Kulak Burun Boğazı Bölümünde Kullanılan Tanı Testleri Nelerdir?

Son Güncelleme : 2022-06-03

Kulak burun boğaz bölümünde doktorlarımızın tam tanı koyamadığı ya da koymuş olduğu ön teşhisin kesinleştirilmesini istediği durumlarda farklı tanı testleri kullanılabilmektedir. Bu tanı testlerinin sonuçlarına göre hastaların hastalığı kesin olarak belirlenerek yapılacak tedavi türü belirlenecektir. KBB bölümünde geniş tanı testleri içeriğinin bulunduğunu söyleyebilmek mümkündür.

Timpanometr

Timpanometri kulak hastalıklarının belirlenmesinde sıklıkla kullanılan tanı testlerinden bir tanesidir. Kulak hastalıklarında kulak içi basıncı çok artmaktadır. Timpanometri kulak içi basıncının ölçümlenmesini sağlayan önemli tanı testidir. Bu işlemden önce otoskop ile kulak içerisinde yabancı bir maddenin var olup olmadığı araştırılır. Daha sonrasında kulağa küçük bir el tipi cihaz yerleştirilecektir. Bu cihazın etrafında kulak tıkacı bulunduğu için kulağı hareketsiz bir şekilde bırakır. Bu işlemde kulağın içerisine oldukça yoğun ve yüksek miktarda bir ses verilmektedir. Verilen ses ile kulaktaki basınç değişiklikleri kaydedilecektir.

İşitme Testi

İşitme testi kulakta duyu kayıplarının belirlendiği bir testtir. Bu testte hastaya büyük bir kulaklık takılacaktır. Takılan bu kulaklıklara daha küçük sesler gönderilerek hastanın her ses duyduğunda verilen cihaza basması istenecektir. Kulaktaki duyu kaybının düşük, orta ya da yüksek derecede olduğunu belirten bu işlem ortalama 20 dakika sürmektedir.

Bronkoskopi

Bronkoskopi tanı yöntemi boğaz ve solunum yollarının detaylı bir şekilde incelenmesini sağlayan bir tanı testidir. Bu işlem genellikle boğaz ve akciğer hastalıklarının tanısının konulabilmesi için yapılmaktadır. Tüp şeklinde olan bu alet burun kısmından girilerek ilgili yere kadar uzatılan ve iç organların görüntülenebilmesini sağlayan bir alettir. Bu işlem yabancı maddelerin çıkarılması açısından da oldukça başarılıdır.

Burun Kültürü

Burun kültürü Kulak Burun Boğaz bölümünde birçok hastalığın kesin tanısının konulabilmesini sağlayan bir testtir. Burun kültürü kulak çubuğuna benzeyen bir malzeme yöntemine burundan sürüntü alınarak yapılan bir işlemdir. Alınan sürüntü steril ortamlarda özel agarlara ekilerek yaklaşık 24 saat kadar bekletilecektir. Hastalarda herhangi bir hastalık bulunması durumunda ekilen agarda bakteriler üremiş olacaktır.

Boğaz Kültürü

Boğaz kültürü de Kulak Burun Boğaz hastalıklarının tanısının konulabilmesi için ilk olarak başvurulan tanı yöntemlerinden bir tanesidir. Bu tanı yönteminde kulak çubuğuna kullanılan steril bir çubuk kullanılacaktır. Bu çubuk kullanılarak hastaların dilini çıkarıp boğazını olabildiğince göstermesi istenir. Daha sonra boğazın görünen kısmından bu çubuk yardımı ile sürüntü alınabilmektedir. Alınan sürüntü steril bir ortamda agarlara ekilerek bir süre bekletilir. Akarlarda üreme olmuşsa üreyen bakteri varlığına göre hastalığın kesin tanısı konulabilecektir.

VNG

Bu test ağırlıklı olarak ileri derecede görülen vertigo hastalığının tanısında kullanılmaktadır. Bu testte kişinin göz hareketleri detaylı bir şekilde incelenmektedir. Vertigonun önemli belirtilerinden bir tanesi istemsiz göz hareketleridir. Bu göz hareketleri kaydedildikten sonra incelenir. Yapılan bu işlem hastalığın kulağa bağlı ya da merkezi sinir sistemine bağlı olarak çıkıp çıkmadığını belirleyecektir. Çıkan sonuç büyük ölçüde vertigo tanısının kesinleştirilmesine neden olacaktır.

Etiketler: