İşitme Testinin Türleri Nelerdir?

İşitme Testinin Türleri Nelerdir?

Son Güncelleme : 2022-06-14

İşitme testinin 4 farklı türü bulunmaktadır. Bunlar, saf ses odyometrisi, timpanometri testi, akustik refleks testi ve konuşma odyometrisidir.

Timpanometri

Orta kulak basıncını ölçmek için yapılan timpanometri testinde, dış kulak yoluna hava basıncı verilerek, kişinin orta kulak ve kulak zarı hareketliliği ölçülür. Bu ölçümlerle, yapıların fonksiyonu hakkında bilgi toplanır.
Ölçümler, kulağa bir prob yerleştirilerek yapılır. Bebeklere bile kolayca uygulanabilecek bir testtir. Timpanometri testi yapılacak hastanın kulak zarının delik olmadığına emin olunmalıdır.

Akustik Refleks Testi

Orta kulakta bulunan stapes kasının akustik uyaranlara verdiği tepkilere akustik refleks denir. Kişilerin beyin sapı düzeyine kadar işitme yolları hakkında bilgi edinmenin yolu akustik refleks testidir. İşitme kaybına neden olan durumun yerini saptamak için yapılmaktadır.

Saf Ses Odyometrisi

En sık kullanılan işitme testidir. Saf ses odyometrisi, her iki kulağın farklı frekanslarda duyabileceği minimum ses düzeyini belirlemek için kullanılır. Ses geçirmez bir odada, hastaya özel bir kulaklık aracılığıyla farklı frekanslarda sesler dinletilir. 
Hasta, butona basarak bu sesleri duyup duymadığını veya ne kadar duyduğunu belirtir. İşitilen sesin seviyesi saf ses odyometrisi ile belirlenir. 
Hava yolunun ve kemik yolunun işitme düzeyi de bu ölçüm sayesine belirlenir. Hava yolu ölçümlerinin temel amacı, işitme eşiğinin düzeyini belirlemektir. İşitme kaybının derecesini ölçerken, kemik yolu ise iç kulaktan itibaren bilgi vermektedir.
Bu ölçümle, kişinin sensörinöral duyarlılığı da tanımlanmaktadır. Sensörinöral duyarlılık veya sensörinöral işitme kaybı, çevresel konuşmaların ses seviyesinin yeterince yüksek olduğu durumlarda dahi, konuşmaların anlaşılmasında güçlük yaşamak olarak tanımlanabilir. 
 

Etiketler: