Ürtiker (Kurdeşen) Testi

Ürtiker (Kurdeşen) Testi

Son Güncelleme : 2022-06-14

Kurdeşen teşhisi, hastaya yapılan fiziksel muayene sonrasında konur. Ateş, eklem ağrısı ve 48 saatten uzun süren döküntüler hastalarda otoinflamatuar hastalığının ve romatolojik hastalıkların belirtisi olarak algılanır.
 
Akut ürtiker hastalarının değerlendirmesi sırasında, laboratuvar tetkiklerine gerek olmadan tam kan sayımı ve sedimantasyon incelemesi yapılabilir. Kronik spontan kurdeşen hastalarından; 
 
  •     Tam kan sayımı,
  •     Sedimantasyon, 
  •     CRP (C – Reaktif Protein),
  •     Helikobakter pylori,
  •     Tiroid fonksiyon testleri ve tiroid otoantikorları,
  •     Otolog serum deri testi (OSDT),
  •     Psödoallerjensiz bir diyet ile takip,
  •     Deri biyopsisi istenebilir. 
 
 
Fiziksel testler ise ürtiker nedenlerini belirlemek için kullanılmaktadır. Prick test ve spesifik IgE testleri ile değerlendirme de yapılabilir.
 
Pozitif çıkan test sonucunda alerjen ile hastalık ilişkisinin belirlenmesi; pozitif alerjeninin uzaklaştırılması durumunda, hastalığın gidişatının incelenmesi ve değerlendirilmesi önemlidir.
 
Etiketler: