Tanı Ünitelerimiz

Gastroenteroloji Tanı Ünitesi

Dermatoloji (Cildiye) Tanı Ünitesi

Kardiyoloji Tanı Ünitesi

Biyokimya Tetkikleri

Hormon Testleri

Nöroloji Tanı Ünitesi

Hematoloji Tetkikleri

Radyoloji Tanı Ünitesi

Tümör ve Kanser Belirleyiciler

Patoloji Tetkikleri

Solunum Fonksiyon Testi

İşitme (Odyoloji) Testleri