Psikoloji

Psikoloji

Psikoloji

Psikoloji insanların ve hayvanların davranışlarını ve zihinsel sürecini inceleyen bilim dalıdır. Psikiyatri ise beyin hastalıklarının tamamını kapsayan bir bilim dalıdır. Psikoloji bölümünde hastaların genellikle dinleme ve konuşma terapisi ile tedavisi yapılırken Psikiyatri bölümünde hastaların ilaçlı tedavisi yapılmaktadır. Psikoloji bölümüne akıl sağlığı ve ruh hastalıklarını içeren herhangi belirti ya da bulguları barındıran herkesin gidebilmesi mümkün olacaktır.

Kişilerin duygusal ve davranışsal herhangi bir tavrında ortaya çıkan bozuklukların altında yatan en önemli nedenlerden biri mantık dışı düşüncelerle baş edememe durumudur. Bilişsel düşüncelerin tamamı davranışlara ve duygulara yansıyan durumlardan bir tanesidir. Bu kapsamda Psikoloji bölümümüzde bulunan Uzman Psikologlarımız kişilerin duygu durum ve davranışsal bozuklarınızın temeline inerek, bu mantık dışı davranışlarla baş edebilme ve bu düşüncelerden arınarak yeni düşünce ve becerilere kavuşulması konusunda destekleme görevi üstlenmektedir

Kişilerin Psikolojik sorunlarının ortaya çıkması duygu ve davranışları ile başa çıkamama sorunlarını ortaya çıkaracağı için yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürecektir. Bunun yanı sıra kişinin benliğinde ortaya çıkan tüm sorunlar duygu durum bozukluklarının daha da ilerlemesine neden olabileceği için hastaların sağlığının büyük ölçüde bozulmasına neden olabilmektedir. Özkaya Tıp Merkezi Uzman Psikologlarımız uzmanlık eğitimini Psikoloji üzerine almış kişilerdir. Bu açıdan tüm hastalarımızın için en kapsamlı ve donanımlı tedavi yaklaşımlarını sunabileceklerini söyleyebilmek mümkün olabilmektedir.

Psk. Mercan Tuna

- Psikoloji

Psikoloji Bölümünde Muayene Nasıl Yapılmaktadır?

Psikoloji bölümümüzde muayeneler tamamen hasta odaklı olarak gerçekleştirilmektedir. ... Ayrıntı...

Psikoloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakmaktadır?

Psikoloji bölümü akıl ve ruh sağlığını etkileyen tüm hastalıkları kapsayabilen geniş ... Ayrıntı...

Psikoloji Bölümü Hastalıklarında Ortaya Çıkan Belirtiler Nelerdir?

Psikoloji bölümü hastalıklarında belirtiler hastalığın tipi ve seyrine bağlı olarak ... Ayrıntı...

Psikoloji Bölümünde Kullanılan Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Psikoloji bölümünde bazı belirti ve bulgulara bağlı kesin tanı her zaman ... Ayrıntı...