Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

Genel cerrahi; tıbbın önemli ve geniş bir içeriğe sahip bölümlerinden biridir. Genel cerrahi geçmişten günümüze hariciye olarak da bilinmektedir. Bu bölüm, birçok hastalık ve tedavisini kapsamaktadır.
Ağırlıklı olarak cerrahi tedavi gereken hastalıklara hizmet vermektedir. Genel cerrahi bölümü karaciğer, pankreas, ince ve kalın bağırsak, mide, rektum, dalak ve safra kanalları hastalıkları ve tedavisi ile ilgilenmektedir. Bunun yanı sıra fıtıklar, torasik bölge, yumuşak doku yaralanmaları ve tiroidler için de başvurulabilmektedir.
Genel cerrahi bölümünü ağırlıklı olarak ameliyat olması gereken hastalıklara sahip kişiler muayene için tercih etmektedir. Bu nedenle genel cerrahi servisleri ameliyat öncesi ve sonrası kişilerin yatışı yapılmaktadır.
Kurumumuzda yer alan genel cerrahi uzmanı 6 yıl tıp bölümü okuduktan sonra uzmanlık eğitimini genel cerrahi üzerine yapmıştır.  Bu sebeple tüm hastalıklar ve organlar hakkında detaylı bilgilere sahip olduklarını söyleyebilmek mümkündür.
Birçok bölümü kapsaması sebebiyle gerekli durumlarda hastalığın ilişkili olduğu servise konsültasyon istenebilmektedir. Kişilerin şikayetleri doğrultusunda bir ön tanı oluşturarak tanı yöntemlerini belirleyeceklerdir. Gerekli tanı yöntemlerinin sonuçları doğrultusunda kesin tanı konularak hastaların tedavi sürecine başlanabilmektedir.
 

Op. Dr. Mehdi Çınar

- Genel Cerrahi

Genel Cerrahi Bölümünde Muayene Nasıl Yapılmaktadır?

Genel cerrahi muayenesi önceden belirtiğimiz sistemlerde meydana gelen şikayetler varlığında ... Ayrıntı...

Genel Cerrahi Hangi Hastalıkları İncelemektedir?

Genel cerrahi bölümü diğer bölümlere nazaran çok daha geniş bir hastalık içeriğine ... Ayrıntı...

Genel Cerrahi Bölümü Hastalıklarında Ortaya Çıkan Belirtiler Nelerdir?

Genel cerrahi bölümü hastalıklarında her sistem için farklı belirtiler ortaya ... Ayrıntı...

Genel Cerrahi Bölümünde Kullanılan Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Genel cerrahi bölümünde birçok tanı yöntemleri ... Ayrıntı...

Genel Cerrahi Bölümünde Kullanılan Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Genel cerrahide şikayetler doğrultusunda yapılan tanı yöntemleri ile hastalıkların kesin ... Ayrıntı...