İç Hastalıklar (Dahiliye)

İç Hastalıklar (Dahiliye)

İç Hastalıklar (Dahiliye)

Tıp alanında teknolojinin, yenilenmelerin ve gelişmelerin sürekli devam etmesi nedeniyle, bir hekimin tüm hastalıklarla aynı derecede ilgilenmesi mümkün değildir. Birden fazla doktorun aynı anda bir hastayı muayene etmesi ise, ancak olağanüstü durumlarda mümkün olmaktadır.
Günümüz modern tıbbı bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, iç hastalıklar (dahiliye) bölümü, kendi içinde birçok yan dala ayrılmakta, erişkin hasta grubunun cerrahi dışı tüm şikayetlerine direkt çözüm sağlayabilen merkezi olmaya devam etmektedir.
Dahiliye bölümündeki hekimlerimiz 6 yıl tıp fakültesi eğitimi aldıktan sonra, 4 yıl dahiliye tıbbi birimlerinde ihtisas yapmışlardır.

Uz. Dr. Meryem Özokçu

- Dahiliye

Uz. Dr. Nur Kayatürk

- Dahiliye

Uz. Dr. R. Nevin Yalçınkaya

- Dahiliye

Yrd. Doç. Dr. Seher Dağalp

- Dahiliye

İç Hastalıklar Tıbbi Birimi Hangi Hastalıklara Bakar?

16 yaş ve üstü tüm bireylerin akciğer, kardiyoloji, nefroloji, enfeksiyon, gastroenteroloji, ... Ayrıntı...