Özkaya Tıp Merkezindeki tüm hematoloji testleri, kurumumuz ile anlaşmalı, uluslararası geçerliliği olan TÜRKAK TSE ISO EN 15189 AKREDİTASYON Kalite Belgesine Sahip Özel Viromed Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

Hematoloji testleri, doktorlar tarafından en sık istenen tetkiklerden biridir. Hematoloji testlerinin neler olduğu ve nasıl yorumlandığını, sizler için açıkladık.

Hematoloji Tetkikleri Nelerdir?

Başlıca hematoloji tetkikleri; hemogram, sedimantasyon ve koagülasyon testleridir. 

PT (Protrombin Zamanı)

Oral antikoagülan kullanımı, K vitamini eksikliği, FVII eksikliği, erken dönem karaciğer fonksiyon bozukluğu gibi durumlarda protrombin zamanında artış gözlemlenir.

OEH - MCV (Ortalama Eritrosit Hacmi)

MCV testi, klinik incelemeler ve tanısal yaklaşımlar açısından en yararlı eritrosit indeksidir.

OEHB - MHC (Ortalama Eritrosit Hemoglobini)

MHC testi, genelde MCV testi ile paralellik gösteren ancak klinik yararı daha kısıtlı olan
bir eritrosit indeksidir.

Koagülasyon Testi

Koagülasyon testi, kanın pıhtılaşma sisteminin çalışmasını göstermektedir. En çok kullanılan koagülasyon testleri APTT, PT ve TT’dir. Bu testlerin sonuçlarının hangi durumlarda yüksek, hangi durumlarda düşük çıktığına aşağıdaki
bilgilerden ulaşabilirsiniz.

Hemogram (Kan Sayımı)

Hemogram testi, biyokimya kan tahlillerine göre farklı parametrelerle çalışan bir kan sayımı tetkikidir. Hemogram tetkik sonucunda karşınıza çıkan parametreleri yorumlamada işinize yarayacak açıklamaları aşağıda bulabilirsiniz.

Sedimentasyon Testi

Sedimantasyon testi, otoimmun hastalıkların ve hematolojik malignitelerde görülen sistemik enfeksiyonların teşhis, tedavi ve hastalık aktivitelerinin takibi için yapılır. 

Trombosit Sayımı

Trombosit sayım testinde gözlemlenen azalmalar aşağıdaki sebeplerden kaynaklı olabilir;

  • İmmünolojik sebepler (ITP, enfeksiyon, SLE ve ilaç kullanımı),
  • İmmünolojik olmayan sebepler (DİC, TTP, HÜS, enfeksiyon ve yapay kalp kapağı),
  • Artmış yıkıma bağlı konjenital ve edinsel nedenler (ilaçlar, toksik maddeler, enfeksiyonlar, lösemi, radyasyon, aplastik anemi)

Retikülosit Sayımı

Retikülosit sayımı farklı hastalıkların tanı ve takibinde kullanılan bir parametredir. Retikülosit sayısının düşük olması, aplastik anemiye; düşük ve normal değerler arasında seyretmesi aplastik krize, kronik hastalıklara ve demir eksikliğine; düşük ve normal arasında bir değerde çıkması Talasemi hastalığına; yüksek miktarda bulunması hemolitik anemiye işaret eder.

OEHY - MCHC (Ortalama Eritrosit Hemoglobin Yoğunluğu)

MCHC testi sonuçlarında, demir eksikliği ve diğer mikrositer anemiler durumlarında bir düşüklük söz konusu olur. Fakat, kandaki bu değişiklik geç dönemlerde ortaya çıkmaktadır. MCHC değerinin yüksek olması, çoğunlukla herediter sferositoz adlı kan hastalığına işaret etmektedir.

APTT (Aktif Partial Thromboplastin Zamanı)

APTT düşüklüğünün gözlemlendiği durumlar; stres, egzersizler, cerrahi operasyonlar, gebelik, yeni derin ven trombozu, protrombotik olaylar
ve steroid östrojen tedavisidir.

APTT yüksekliğinin gözlemlendiği durumlar ise; FXII, FXI, FIX, karaciğer hastalıklarında uygulanan standart heparin tedavisi, yaygın damar içi pıhtılaşma, kontakt faktörlerin eksikliği, hemofili ve Von Willebrand hastalığıdır.

KKDG - RDW (Kırmızı Küre Dağılım Genişliği)

RDW bir hemogram parametresidir. Kırmızı küre hacim dağılımının varyasyon katsayısı RDW’dir. Bu katsayının %14’ün üzerinde olması patolojik olarak sıkıntılı kabul edilir yani hastalık yapıcı olarak değerlendirilir. 

RDW parametresindeki artış, dengeli beslenmemeye bağlı ortaya çıkan anemilerde ve demir eksikliği anemisinde ilk bulgu olarak değerlendirilir. Bu parametre, Talasemi taşıyıcılığı ve demir eksikliği anemisi tanısında da kullanılmaktadır.