Kişisel Bilgiler
Doktor Adı Selda Karadenizle Korucu
Deneyim 25+ Yıl
Eğitim ve Öğretim
Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çalışma Alanları Radyoloji Uzmanı

Biyografi

Lefkoşa’da dünyaya gelen Selda Karadenizli Korucu, Ankara Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara Numune Eği̇ti̇m ve Araştırma Hastanesi̇’nde ve Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde çalışmıştır.

 

Radyoloji̇ Kongreleri̇ne aktif katılımı olmuş Selda Karadenizli Korucu, uzmanlığını, Radyodi̇agnosti̇k üzerine yapmıştır. Özkaya Tıp Merkezi’nde Radyoloji Uzmanı olarak değerli hastalarımıza hizmet vermeye devam etmektedir.

Bilimsel Yazılar

Selda Karadenizli Korucu, Nonpalpabl Meme Lezyonlarının Stereotaktik Mamografi Eşliğinde Telle İşaretlenmesi ve Biyopsi Sonuçlarının Tartışılması adlı makalesini 1996’da, Nevşehir’de 6 - 10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen 15. Ulusal Radyoloji Kongresinde L. Araz, İ. Tokaç, D. Dede ve E. Yüksel ile birlikte yayınlamıştır.

Korucu, Oral Teratoma (Epignatus) isimli makalesini 26- 31 Ekim 1999 tarihleri arasında Antalya Belek’te gerçekleştirilen 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Konferansında, N. Karadeniz, E. Ekici, F. Türkçapar, L. Cinel, S. Nabaei ve O. Gökmen ile birlikte yayınlamıştır.

5 - 8 Kasım 2002 tarihleri arasında Göynük Antalya’da gerçekleşen 23. Ulusal Radyoloji Kongresinde, R. Deveer, S.İ. Akbay ve T. Aydoğdu ile birlikte Overin Sertoli - Leydig Hücreli Tümöründe Transvajinal US ve Renkli Doppler US Bulguları adlı bildiriyi yayınlamıştır.

Selda Karadenizli Korucu, 2015 yılında Meme Ultrasonografisine ilişkin yayımladığı Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi adlı kitabı editörü N. Çiçek olarak Modern Tıp Kitabevi tarafından basılmıştır.