Kişisel Bilgiler
Doktor Adı Mahmut Yazıcı
Deneyim 30+ Yıl
Eğitim ve Öğretim
Tıp Fakültesi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü
Çalışma Alanları Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Biyografi

1990 yılında Çukurova Tıp Fakültesinden mezun olan Mahmut Yazıcı, Iğdır’da Sağlık Bakanlığı Verem Savaş Dispanserinde 1990 – 1991 yılları arasında kamu görevi yapmıştır.

Ardından Ankara’da bulunan sağlık ocaklarında Pratisyen Hekim olarak çalışmıştır. 1991 – 1995 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Abidinpaşa Sağlık Grup Başkanlığına bağlı Türközü ve Köstence bölgelerinde çalışmıştır.

1995 – 1997 aralığında Bandırma’da HVKK 6. Ana Jet Üst Komutanlığında uçuş hekimliği yapmıştır. 1997 yılında, Ankara Etimesgut’ta 2 aylığına HVKK Hava Üst Komutanlığı’nda uçuş hekimi olarak görev almıştır.

1997 – 2001 yılları içinde Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzmanlığını almak üzere eğitimine devam etmiştir. 2001 – 2003 yılları arasında Ankara Etimesgutta bulunan 600 yataklı Hava Hastanesinde İç Hastalıkları uzmanı olarak çalışmıştır.

Daha sonra, 2003 – 2004 süresinde Ankara Bilkent FTR Merkez Komutanlığında İç Hastalıkları uzmanı olarak görev almıştır. 

2004 – 2007 tarihleri arasında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları bölümünde uzmanlığı için eğitim almıştır. 2007’de tez danışmanı Şinasi Erol Bolu ile “Genç Erkek Meme Büyümesine Tanısal Yaklaşım konulu tezini yayımlamıştır.

2007 – 2009 arasında uzmanlığını tamamladığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 yıl boyunca Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmıştır. 

Etimesgut Ankara’da bulunan 600 yataklı Asker Hastanesinde 4 yıl boyunca (2009 – 2013) Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı olarak görev almıştır.

Son olarak , 2013 – 2016 yılları içinde Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmış ve kendi isteği üzerine emekli olmuştur. 

2016 yılında Özkaya Tıp Merkezi kadrosuna katılmış olan Mahmut Yazıcı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı olarak ailemizin bir parçası olmaya devam etmektedir.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Polikistik Over Sendromlu Kadınlarda Deri Altı Yağ Dokusunda Artış ve Yağsız Kitle Artışının İnsülin Duyarlılığını Bozması isimli makaleyi, 2013 senesinde meslektaşları Aydoğan Aydoğdu, İlker Taşçı, Serkan Tapan, Alper Yusuf Sönmez ve Ömer Azal ile birlikte Gynecological Endocrinology The Official Journal of The International Society of Gynecological Endocrinology’de yayınlamıştır.

Mahmut Yazıcı, Hipoglisemi İçin Evde Şeker Ölçüm Cihazlarının Doğruluğu adlı makaleyi, Alper Yusuf Sönmez, Gökhan Üçkaya, Abdullah Taşlıpınar, Serkan Tapan, Aydoğan Aydoğdu, Abdülkadir Muhittin Serdar ve Mustafa Kutlu ile 2010 yılında Diabetes Technology Therapeutics dergisinde yayınlamıştır.

Hipogonadizmde Visseral Adipozite İndeksi ve Trigliserit Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein Kolesterol Oranı isimli makaleyi 2017 yılında Cem Haymana, Alper Yusuf Sönmez, Aydoğan Aydoğdu, Serkan Tapan, Yalçın Başaran, Coşkun Meriç, Erol Başköy ve Ömer Azal ile birlikte Archives of Endocrinology and Metabolism dergide yayınlamıştır.

Üçüncü Molar Cerrahi Sonrası Postoperatif Rahatsızlık Üzerine Deksametazon ve Triamsinolon Asetonid Submukozal Enjeksiyonunun Klinik Karşılaştırması adlı makaleyi Tamer Zerener, Sinan Yavuz Aydıntuğ, Metin Şençimen, Raşit Gürkan Bayar, Hasan Ayberk Altuğ, Cengizhan Açıkel ile birlikte Almanya’da yazdıkları makaleyi 2015 yılında Quintessence International dergisine yayınlanmıştır.

Gestasyonel Diyabetes Mellitus Patogenezinde Visfatinin Rolü adlı makaleyi Engin Deniz Gök, Gökhan Üçkaya, Erol Şinasi Bolu, Yalçın Başaran, Selim Kılıç, Taner Özgürtaş ve Mustafa Kutlu ile birlikte Journal of Endocrinological Investigation dergisinde yayınlamıştır.

Konjenital Hipogonadizmde Endotel Disfonksiyonu, Insülin Direnci ve Inflamasyonu ve Testosteron Replasmanının Etkisi isimli makaleyi Alper Yusuf Sönmez, Cem Haymana, Aydoğan Aydoğdu, Serkan Tapan, Yalçın Başaran, Coşkun Meriç, Kamil Başköy, Cem Barçın, Erol Şinasi Bolu ve Ömer Azal ile birlikte Endocrine Journal dergisinde 2015 yılında yayınlamıştır.

Türkiye'de Cinsel Yolla Bulaşan, Enfeksiyon Riski Yüksek Olan Kişilerde Transfüzyonla Bulaşan Virüs Prevalansı isimli makaleyi, 2002 yılında, Clinical Microbiology and Infection dergisinde Bilgin Cömert, Refik Mehmet Mas, Çakır Güney, Eşref Çınar ve Hakkı İsmail Koçar ile birlikte yayınlamıştır.

Genç Erkeklerde Meme Büyümesinin Değerlendirilmesi Ve Jinekomasti Ve Psödojinekomasti ile İlişkili Faktörler adlı makaleyi, 2010 yılında, Mustafa Şahin, Şinasi Erol Bolu, Engin Deniz Gök, Abdullah Taşlıpınar, Serkan Tapan, D. Torun, Gökhan Üçkaya ve Mustafa Kutlu ile birlikte Irish Journal of Medical Science dergisinde yayınlamıştır.

Mahmut Yazıcı, Obez Hastalarda Cushing`XXS Sendromunun Taranması İçin 1 Mg ve 2 Mg Gece Boyunca Deksametazon Supresyon Testlerinin Karşılaştırılması adlı makalesini 2009 yılında Mustafa Şahin, Levent Kebapçılar, Abdullah Taşlıpınar, Ömer Azal, Taner Özgürtaş, Ahmet Çorakçı, Mahmut Yazıcı ve Mustafa Kutluyla birlikte Japonya, Tokyo’da Internalmedicine adlı dergide yayınlamıştır.

Yazıcı, Otoimmün Tiroiditli Hastalarda Kronik Ürtiker: Tiroid Bezi Iltihabının Şiddetinin Önemi isimli makalesini 2011 senesinde meslektaşları Mustafa Güleç, Özgür Kartal, Zafer Ahmet Çalışkaner, Halil Yaman, Sami Öztürk ve Osman Şener ile birlikte Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology adlı dergide yayınlamıştır.

Mahmut Yazıcı, İdiyopatik Hipogonadotropik Hipogonadizm Hastalarında İnsan Koryonik Gonadotropinine Testosteron Tepkisinin Tahmini isimli makalesini, Mustafa Şahin, Erol Şinasi Bolu, Gökhan Üçkaya, Engin Deniz Gök, Abdullah Taşlıpınar, Taner Özgürtaş ve Mustafa Kutlu ile 2009 yılında Journal of the National Medical Association dergisinde yayınlamıştır.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Mahmut Yazıcı, Plasma Visfatin Concentrations in Gestational Diabetes Mellitus isimli özet bildirisini meslektaşları Engin Deniz Gök, Gökhan Üçkaya, Şinasi Erol Bolu, Taner Özgürtaş ve Mustafa Kutlu ile 2008 yılında Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension adlı kongrede yayınlamıştır.

Mustafa Dinç, Aydoğan Aydoğdu, Erol Arslan, Yusuf Alper Sönmez, Yalçın Başaran, Cem Haymana, Abdullah Taşlıpınar ve Ömer Azal ile birlikte 2015 yılında Klippel Trenaunay Syndrome A Rare Cause of Extremity Overgrowth isimli özet bildiri, 14th European Congress of Internal Medicine kongresinde yayınlanmıştır.

Endothelial Dysfunction, Insulin Resistance and Inflammation in Congenital Hypogonadism, and The Effect of Testosterone Replacement isimli özet bildiriyi, 16th International Congress of Endocrinology konferansında, Alper Yusuf Sönmez, Cem Haymana, Aydoğan Aydoğdu, Serkan Tapan, Yalçın Başaran, Coşkun Meriç, Kamil Başköy, Mustafa Dinç, Abdullah Taşpınar ve Ömer Azalla birlikte 2014 yılında yayınlamıştır.

Yazıcı, Yalçın Başaran, Abdullah Taşlıpınar, Şinasi Erol Bolu, Coşkun Meriç, Cem Haymana, Kamil Başköy, Mustafa Dinç, Ferrat Deniz, Aydoğan Aydoğdu, Alper Yusuf Sönmez ve Ömer Azal ile birlikte, 2014 senesinde, 16th International Congress of Endocrinology (ICE) kongresinde bir özet bildiri yayınlamıştır.

Mahmut Yazıcı, The Role of Visceral Adiposity Index and TG HDL C levels in Predicting Endothelial Dysfunction Inflammation and Insulin Resistance in Hypogonadism adlı özet bildiriyi 2015 yılında, meslektaşları Cem Haymana, Yusuf Alper Sönmez, Aydoğan Aydoğdu, Serkan Tapan, Yalçın Başaran, Kamil Başköy, Mustafa Din., Abdullah Taşpınar, Cem Barçın, İlker Mahmut Yılmaz, Şinasi Erol Bolu ve Ömer Azal ile 97th Annual Meeting and Expo kongresinde yayınlamıştır.

Arif Yöntem, Metin Özata, Ömer  Azal ve Mustafa Kutlu ile 1998 yılında 34. Ulusal Diyabet Kongresi ve 3. Uluslararası Obezite Sempozyumunda, Genç Obezlerde Kan Viskozitesi ve Viskozitenin Diğer Kardiyovasküler Risk Faktörleriyle İlişkisi isimli özet bildiriyi yayınlamıştır.

Arif Yöntem, Metin Özata, Ömer  Azal, Ahmet Çorakçı, Çağlayan Özdemir ve Mustafa Kutlu ile 1998 yılında 34. Ulusal Diyabet Kongresi ve 3. Uluslararası Obezite Sempozyumunda, Diyabetik Hastalarda Kan Viskozitesi ve Viskozitenin Kronik Komplikasyonlarla İlişkisi isimli özet bildiriyi yayınlamıştır.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Mahmut Yazıcı, meslektaşları, Deniz Engin Gök, Oral Nevruz, Mehmet Yokuşoğlu ile birlikte yazılan Single döşe repaglinide has no acute effect on platelet aggregation in newly diagnosed type 2 diabetes mellitus patients adlı bilimsel makale 2010 yılında The New Journal of Medicine yayınlamıştır.

Mahmut Yazıcı, meslektaşları, Aydoğan Aydoğdu, Cem Haymana, Serkan Tapan, Yusuf Alper Sönmez ile birlikte yazdıkları Polikistik over sendromu olgularında artmış visseral adipozite indeksi inflamasyon, insülin direnci ve hiperandrojenite arasındaki ilişki bilimsel makalesi 2015 yılında Gülhane Tıp Dergisi yayınlamıştır.

Mahmut Yazıcı, meslektaşları, Arif Yönem, Bekir Çakır, Ömer Azal ile birlikte yazdıkları Genç obezlerde kan viskozitesi ve viskozitenin plazma fibrinojen ve kolesterol düzeyi ile ilişkisi adlı bilimsel makalesi 1999 yılında Türkiye Tıp Dergisi Dahili Tıp Bilimleri yayınlamıştır.

Mahmut Yazıcı, meslektaşları, Selçuk Özdoğan, Muhammet Erdal bile birlikte yazdıkları Research of Effect of Acne Vulgaris on The Basal Metabolic Rate adlı bilimsel makale 2011 yılında Journal of Clinical and Analytical Medicine tarafından yayınlanmıştır.

Yazılan Ulusal ve Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler

New Horizons in Geriatric Medicine adlı ingilizce bilimsel kitabı Mahmut Yazıcı meslektaşı Mehmet Refik Mas ile birlikte yazmıştır. 2013 yılında Nova Science Publishers tarafından basılmıştır.

Geriatri Pratiğinde Demans Sendromu bilimsel kitabı Mahmut Yazıcı yazmıştır. 2009 yılında Som Kitap tarafından basılmıştır.

İç Hastalıkları adlı bilimsel kitap, Mustafa Kutlu ve Mahmut Yazıcı tarafından yazılmıştır. Güneş Tıp Kitabevleri 2012 yılında basılmıştır.

Geriatri Pratiğinde İlaç Tedavis bilimsel kitap Mahmut Yazıcı tarafından yazılmış 2015 yılında O’TIP KİTABEVİ tarafından basılmıştır.

Havacılık Tıbbı ve Uçucu Sağlığı bilimsel kitap Mahmut Yazıcı tarafından yazılmış 2013 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Basımevi tarafından basılmıştır.

İç Hastalıkları adlı bilimsel kitap Mustafa Kutlu ve Mahmut Yazıcı tarafından yazılmıştır. Güneş Tıp Kitabevleri tarafından 2012 yılında basılmıştır.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

Abdullah Taşlıpınar, Şinasi Erol Bolu, Özge Küçükerdönmez, Çağatay Savaşhan, Mustafa Şahin, Levent Kebapçılar, İbrahim Aydın, Mustafa Kutlu ve Mahmut Yazıcı tarafından Yeni tanı prediyabetik ve diyabetik olgularda insülin direnci ile karsinoembriyonik antijen arasındaki ilişki bildirisi 2008 yılında 44. Ulusal Diyabet Kongresi yayınlamıştır.

Yalçın Yarpuz, Oktay Sarı, Kenan Sağlam ve Mahmut Yazıcı tarafından Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması bildirisi 2007 yılında Ulusal Aile Hekimliği Günleri yayınlamıştır.

Ahmet Turan Işık, Ergün Bozoğlu, Hüseyin Doruk, Mustafa Kutlu ve Mahmut Yazıcı tarafından yazılan Geriatrik Olgularda Kognitif gerilemenin Nedeni İnsülin Rezistası mı? adlı bildirisi 2007 yılında Ulusal Diyabet Kongresi yayınlamıştır.

Gökhan Üçkaya, Şinasi Bolu, Deniz Engin Gök, Abdullah Taşlıpınar, Mustafa Kutlu, Taner Özgürtaş ve Mahmut Yazıcı tarafından yazılan Hipogonadotropik hipogonadizm hastalarında HCG testi süresince inhibin b ile testosteron degisikligi arasındaki ilişki bildirisi 2007 yılında 30. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresinde yayınlanmıştır.

Mahmut Yazıcı, meslektaşları, Engin Deniz Gök, Gökhan Üçkaya, Şinası Bolu, Abdullah Taşlıpınar, Halil Yaman, Canan Köse, Özge Erarslan, Mustafa Kutlu ile birlikte yazdıkları Gestasyonel Diabetes Mellitus Hastalarında Serum Bakır Düzeyleri bildirisini 2007 yılında Ulusal Diyabet Kongresi yayınlamıştır.

Mahmut Yazıcı, Yusuf Alper Sönmez ile birlikte yazdıkları Radyoaktif iyot ablasyon tedavisi sonrası erken dönemde gebe kalan bir tiroid papiller Ca olgusu bildirisini 2011 yılında 33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi yayınlamıştır.

Mahmut Yazıcı, meslektaşları, Aydoğan Aydoğdu, Cem Haymana, Serkan Tapan, Abdullah Taşlıpınar, Coşkun Meriç, Yusuf Alper Sönmez, Ömer Azal ile birlikte Polikistik over sendromu olgularında artmış viseral adipozite indeksi, inflamasyon, insülin direnci ve hiperandrojenite arasındaki ilişki bildirisini 2014 yılında 36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi yayınlamıştır.

Mahmut Yazıcı, meslektaşları, Gökhan Üçkaya, Mehmet Refik Mas, Bilgin Cömert, Ayhan Dinç, Necat İmirzalıoğlu, Selahattin Erikçi ile birlikte yazdıkları Olgu Sunumu: Alagille Sendromu bildirisini 1998 yılında 14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi yayınlamıştır.

Obez, diyabetik ve sağlıklı bireylerin bağırsak mikrobiyotasının karşılaştırılması bildirisi Mahmut Yazıcı, meslektaşları, Yalçın Başaran, Abdullah Taşlıpınar, Şinasi Erol Bolu, Mehmet Ali Saraçlı, Cem Haymana, Kamil Başköy, Aydoğan Aydoğdu, Yusuf Alper Sönmez, Ömer Azal ile birlikte yazılmıştır. 2014 yılında 36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi yayınlamıştır.

OGTT de bir ölçümü yüksek saptanan gebelerde gestasyonel diyabetli olan gebelerin glukoz metabolizması parametreleri ile obstetrik/fetal sonlanımlarının postpartum karşılaştırılması bildirisi Mahmut Yazıcı, meslektaşları, Deniz Engin Gök, Gökhan Üçkaya, Erol Şinasi Bolu, Mustafa Kutlu ile birlikte yazılmıştır. 2008 yılında 44. Ulusal Diyabet Kongresi yayınlamıştır.

Uçucularda Beslenme ve Obezite bildirisi Mahmut Yazıcı tarafından yazılmıştır. Uçuş Hekimliği ve Uçucu Personel Sağlığı Sempozyumu 2013 yılında yayınlamıştır.

Obezitenin Tıbbi Tedavisi bildirisi Mahmut Yazıcı tarafından yazılmıştır. Obezite Sempozyumu 2007 yılında yayınlamıştır.

Mahmut Yazıcı, Metabolik Sendrom Önemi bildirisini yazmıştır. 2009 yılında Metabolik Sendrom Sempozyumu yayınlamıştır.

Mahmut Yazıcı, meslektaşları, Deniz Engin Gök, Halil Ertürk, Orhan Kozak, Abdullah Taşpınar, Şinasi Erol Bolu, Ahmet Çorakcı, Mustafa Kutlu, Murat Demiriz ile birlikte yazılan İnsülin Eksprese Eden Pankreas Tümörü Mevcut İnsuline Bagımlı Diyabetik Olgu bildirisi 2007 yılında Ulusal Diyabet Kongres yayınlamıştır.

Mahmut Yazıcı, meslektaşları, Aydoğan Aydoğdu, Cem Haymana, Tural İbrahimov, Mehmet Şahin Uğurel, Mükerrem Safalı, Abdullah Taşlıpınar, Yusuf Alper Sönmez, Ömer Azal ile birlikte yazdıkları Cushing sendromu tanısında adrenal venöz örneklemenin yeri bildirisi 2014 yılında 36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi yayınlamıştır.

Mahmut Yazıcı Meslektaşları, Abdullah Taşpınar, Bülent Düz, Gökhan Üçkaya, Engin Gönül, Şinasi Erol Bolu, Mustafa Kutlu ile yazdıkları TSH sekrete eden hipofizer maroadenomlu gebe bildirisini 2007 yılında 30. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi yayınlamıştır.

Genç Erkek Meme Büyümesine Yaklaşım bildirisini, Şinasi Erol Bolu, Abdullah Taşlıpınar, Deniz Engin Gök, Gökhan Üçkaya, Davut Gül, Mustafa Kutlu ve Mustafa Yazıcı tarafından yazılmıştır. 30. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 2007 yılında yayınlamıştır.

Otoimmün Tiroidit ve Kronik Ürtiker: Tiroid Dokusundaki Inflamasyonun Derecesi Önemli mi? bildirisi, Mustafa Güleç, Ahmet Zafer Çalışkaner, Yasemin Gülcan Kurt, Halil Yaman, Fuat Erel, Özgür Kartal, Sami Öztürk, Mehmet Karaayvaz ve Mahmut Yazıcı tarafından yazılmıştır. 15. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi 2007 yılında yayınlamıştır.

Testosteron ve Human Koryonik Gonadotropin Tedavilerinin Gonadotropin Düzeyleri ve Testis Hacimlerine Etkileri bildirisi, Aydoğan Aydoğdu, Şinasi Erol Bolu, Gökhan Üçkaya, Ramazan Acar, Yusuf Alper Sönmez, Coşkun Meriç, Abdullah Taşlıpınar, Mustafa Kutlu, Mamut Yazıcı tarafından yazılmıştır. 2010 yılında 32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi yayınlamıştır.

Mahmut Yazıcı, meslektaşları, Muhammet Erdal, Mustafa Şahin ile yazdıkları Gebelik sırasında insülin ihtiyacı azalarak ortadan kalkan Tip1 diyabet hastası bildirisi 2008 yılında 4. Ulusal Diyabet Kongresi yayınlamıştır.

Mahmut Yazıcı, meslektaşları, Oral Nevruz, Cengiz Beyan, Abdullah Taşlıpınar, Mustafa Kutlu ile birlikte yazdıkları Diabetes Mellituslu Hastalarda Repaglinidin trombosit Agregasyonuna Etkisi bildirisi 2006 yılında Türk Hematoloji Dernegi 32. Ulusal Kongresi yayınlamıştır.

Mahmut Yazıcı, meslektaşları, Arif Yönem, Bekir Çakır, Ömer Azal, Mustafa Günay, Mustafa Kutlu, Çağlayan Özdemir ile yazdıkları Multipl Endokrin Neoplazi Tip 1: Akromegali Olarak Prezantasyon Gösteren Bir MEN 1 Olgusu Sunumu bildirisi 1999 yılında 1 .Ulusal Iç Hastalıkları Kongresi yayınlamıştır.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

Osteoporoz yayını Mahmut Yazıcı,meslektaşları  Deniz Engin Gök, İsa Sevindir, Mustafa Kutlu ile Endokrinolojide Yönelişler Dergisinde 2006 yılında yayınlanmıştır.

Kemiğin Yapısı ve Kemik Döngüsünün Düzenlenmesi. Mahmut Yazıcı, meslektaşı Mustafa Kutlu ile 2011 yılında Türkiye Klinikleri Endokrinoloji de yayınlamıştır.

The effect of the renin–angiotensin system blockage on the plasma adiponectin levels and insulin sensitivity in patients with chronic kidney disease, Mahmut Yazıcı, meslektaşları, Yusuf Alper Sönmez, Mustafa Kutlu, Mahmut İlker Yılmaz ile birlikte 2009 yılında Nephrology Dialysis Transplantation da yayınlamıştır.