Özkaya VIP Detaylı Check Up

ÖZKAYA TIP MERKEZİ DETAYLI VIP CHECK-UP PAKETİ

 • Dahiliye veya Kardioloji Uzmanı Muayenesi  Uzman doktorumuz  tarafından muayene ve tetkiklerinizin değerlendirilmesi yapılır.
 • Demir (FE) (IRN)     Demir eksikliği taraması
 • Ferritin    Vücudumuzdaki demir depoları hakkında bilgi verir.
 • ASO (Nefelometrik ) Romatizmal hastalıkların taranmasıdır.
 • RF(Nefelometrik) Romatizmal hastalıkların taranmasıdır.
 • Crp (Nefolometrik) Romatizmal hastalıkların taranmasıdır.
 • Kolesterol HDL-Kolesterol     Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
 • Kolesterol LDL-Kolesterol                Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
 • Trigliserid Hayat tarzı ile vücudun uyumunu gösteren testlerden biridir.
 • Kolesterol (Total)   Koroner kalp hastalıklarının risk ve değerlendirilmesi için kan değerlerinin ve birbirleri ile olan ilişkilerinin ve kandaki yağ oranının incelenmesi.
 • Kalsiyum (Ca)-    Total Kemik metabolizması hakkında bilgi edinilmesini sağlayan testtir.
 • Üre       Böbrek filitrasyon izlenmesi testidir.
 • Demir Bağlama Kapasitesi (IBTC)Demir eksikliği taraması.
 • Ürik Asit       Kanda ürik asit miktarının belirlenmesinde ,nükleik asitlerin ve hücre metabolizmasının incelenenmesinde kullanılır
 • GGT (Gamma glutamil transferaz)     Karaciğer hücre yıkımının göstergesi olan testlerdir.
 • Glukoz (AKŞ)     Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
 • ALT(Alanin aminotransferaz Karaciğer hücre yıkımının göstergesi olan testlerdir.
 • AST(Aspartat transaminaz)Karaciğer iltihaplarının ve ya karaciğeri ilgilendiren hastalıkların tespitinde kullanılır
 • İdrar tetkiki İdrardaki değişimler, böbrek hastalıklarının tanı ve izlenmesinde idrar yolu enfeksiyonlarının saptanmasında yardımcı olur.
 • İdrar mikroskobisi İdrardaki değişimler, böbrek hastalıklarının tanı ve izlenmesinde idrar yolu enfeksiyonlarının saptanmasında yardımcı olur.
 • Gaitada Gizli Kan Kalın bağırsak taramasıdır.
 • Sedimantasyon (1 Saat )Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların göstergesidir.
 • CEA     Kanser erken teşhisi ve kist taraması için kullanılan özel kan tahlilidir. Aynı zamanda mide, pankreas, kolon, tümör taramasıdır.
 • Hemogram(18 parametre)  Kan düşüklüğü, çeşitli enfeksiyonlara karşı vücudun reaksiyonunun ölçülmesi, kan hücrelerinin özelliklerinin değerlendirilmesidir.
 • TSH               Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılan hormon testleridir.
 • Serbest T4   Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılan hormon testleridir.
 • Serbest T3   Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılan hormon testleridir.
 • Vitamin-B12 Vitamin B12 eksikliği taraması.
 • Kreatinin  Böbrek fonksiyonu testi
 • Helikobacter Pylori Direkt Antijeni (Gaita)Dışkıda antijen saptama yöntemidir.
 • Psa (Total)  (Sadece erkeklerde)Prostat kanserinin taraması için yapılan tetkiktir.
 • Anti HIV        AIDS (HIV) enfeksiyonu tanısı için yapılır.
 • HbsAg               Hepatit B taraması için yapılan tetkiktir.
 • Tüm Abdomen  Ultrasonografisi  Karaciğer, dalak, pankreas, safrakesesi, safra yolları, prostat, böbrek, bayanlarda rahim ve yumurtalık hakkında ayrıntılı bilgi ve bulgular değerlendirilir.
 • Tiroid Ultrasonografisi      Troid bezinde nodül, kist ve kitle taramasıdır.
 • Transtorasik Ekokardiyografi          Kalbin ve kalp kapaklarının durumu ve işleyişi hakkında görüntülü ve sesli olarak incelenmesini sağlar.
 • Akciğer Grafisi           Akciğer hastalıklarını tespit etmek için kullanılan ön tarama yöntemidir.
 • EKG Elektrokardiyogram  Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

  Check-up Danışma Hattı Telefonlarımız

  Check up danışmanınız tıp merkezimize geldiğinizde sizle özel olarak ilgilenecek yapılacak olan tüm işlemlerinizde size refakat edecektir.

  Sağlıklı günler dileriz…

 • 0549 365 60 09

 • 0549 365 60 04
 • 0533 151 64 38
 • 0530 176 91 60
 •  
Özkaya Tıp Merkezi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.