anlasmalikuurmlar1

ANLAŞMALI KURUMLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI

 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK)
 • EMEKLİ SANDIĞI
 • BAĞKUR
 • SSK
 • ANAYASA MAHKEMESİ/ÜYELERİ
 • ANKARA BAROSU AVUK. YARD.SANDIĞI (ABAYS)
 • ANKARA SERBEST MUH.MALİ MÜŞ.ODASI
 • AKBANK MENSUPLARI TEKAÜT SANDIĞI VAKFI (AKSANDIK)
 • ATOM ENERJİSİ KURUMU
 • BAŞBAKANLIK
 • BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU
 • ÇANKAYA BELEDİYESİ
 • DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
 • DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE VAKIF ÜYELERİ
 • DİYANET VAKFI
 • EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(POLSAN)
 • EPDK
 • HALK BANKASI VAKFI
 • HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
 • KAHYA OTEL ÇALIŞANLARI
 • ALBA OTEL ÇALIŞANLARI
 • KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
 • KAMU-SEN
 • KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • MİTAŞ ENERJİ
 • MTA
 • İLKSAN
 • ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • PATENT VE MARKA UZMANLARI DERNEĞİ
 • PTT A.Ş SAĞLIK YARDIM SANDIĞI
 • RETELVAK
 • ROKETSAN
 • SAVDERSAN
 • SAVUNMA VE GÜVENLİK DESTEK HİZMETLERİ SENDİKASI
 • SMMMO
 • ŞEKERBANK TAŞ PERSONELI SOSY.YARD.S.VAKFI
 • ŞOFÖRLER FEDERASYONU
 • TBMM
 • TEK YAPI KOOP.
 • TEMAD
 • TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
 • TRT VAKFI(PERKO)
 • TÜBİTAK BAŞKANLIĞI
 • TÜRK HAVA KURUMU (THK)
 • TÜM YEREL-SENTÜRK HARB-İŞ SENDİKASI
 • TÜRK KIZILAY DERNEĞİ
 • TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ(TSE)
 • TÜRK TELEKOM SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI
 • TÜRKİYE EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ
 • TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ.EMEKLİ SANDIĞI VAKFI (ESKİ PAMUKBANK VAKFI)
 • TÜRK HARBİŞ SENDİKASI
 • TÜRKİYE KAMU-SEN
 • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI
 • TÜRKİYE YOL İŞ SENDİKASI
 • TÜM YEREL SEN
 • ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ
 • YAPI KREDİ BANKASI AŞ.MENSUPLARI YARDIM VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • YARGITAY BAŞKANLIĞI
 • ZH T.C.ZİRAAT BANKASI &T. HALK BANKASI MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTALARI

 • ACE EUROPEAN SİGORTA(CGM) Ferdi Kaza Sigorta Hastane Tedavi Teminatı
 • ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA AŞ.
 • AK SİGORTA AŞ.
 • AKBANK ALLiANZ SIGORTA AŞ.
 • ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ SİGORTALILARI
 • AXA SİGORTA AŞ
 • AXA SİGORTA AŞ.        “TAMAMLAYICI”
 • ALIANZ SİGORTA
 • CGM COMPUGROUP MEDİKAL (CGM) TÜRKİYE
 • DEMİR HAYAT SİGORTA AŞ.
 • DİŞ ASİSTAN SİGORTA
 • ERGO SİGORTA
 • ERGO SİGORTA A.Ş. “TAMAMLAYICI”
 • EUREKO SİGORTA
 • EUROKO(CGM)
 • FORTİS BANK
 • GENERALİ SİGORTA
 • GROUPAMA SİGORTA
 • BAŞAK GROUPAMA SİGORTA TAMAMLAYICI
 • GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
 • HALK SİGORTA
 • HDI SİGORTA
 • İMECE DESTEK(CGM)(TAMAMLAYICI)
 • MAPFRE GENEL YAŞAM  SİGORTA A.Ş.
 • MAPFRE GENEL YAŞAM  SİGORTA A.Ş. “TAMAMLAYICI”
 • RAY  SİGORTA (CGM) (Tamamlayıcı)
 • RAY SİGORTA
 • REMO GRUP TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ
 • SOMPO JAPON SİGORTA
 • TÜRK NİPPON SİGORTA
 • TÜRK TELEKOM VİTTA KARTI
 • ZİRAAT SİGORTA
 • ZURİCH SİGORTA(CGM)

ANLAŞMALI KURUMLAR

 • ACE EUROPEAN SİGORTA(CGM) Ferdi Kaza Sigorta Hastane Tedavi Teminatı
 • ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA AŞ.
 • AK SİGORTA AŞ.
 • AKBANK ALLiANZ SIGORTA AŞ.
 • ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ SİGORTALILARI
 • AXA SİGORTA AŞ
 • AXA SİGORTA AŞ.        “TAMAMLAYICI”
 • ALIANZ SİGORTA
 • CGM COMPUGROUP MEDİKAL (CGM) TÜRKİYE
 • DEMİR HAYAT SİGORTA AŞ.
 • DİŞ ASİSTAN SİGORTA
 • ERGO SİGORTA
 • ERGO SİGORTA A.Ş. “TAMAMLAYICI”
 • EUREKO SİGORTA
 • EUROKO(CGM)
 • FORTİS BANK
 • GENERALİ SİGORTA
 • GROUPAMA SİGORTA
 • BAŞAK GROUPAMA SİGORTA TAMAMLAYICI
 • GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
 • HALK SİGORTA
 • HDI SİGORTA
 • İMECE DESTEK(CGM)(TAMAMLAYICI)
 • MAPFRE GENEL YAŞAM  SİGORTA A.Ş.
 • MAPFRE GENEL YAŞAM  SİGORTA A.Ş. “TAMAMLAYICI”
 • RAY  SİGORTA (CGM) (Tamamlayıcı)
 • RAY SİGORTA
 • REMO GRUP TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ
 • SOMPO JAPON SİGORTA
 • TÜRK NİPPON SİGORTA
 • TÜRK TELEKOM VİTTA KARTI
 • ZİRAAT SİGORTA
 • ZURİCH SİGORTA(CGM)
Özkaya Tıp Merkezi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.