Kardiyoloji Check Up

KARDİYOLOJİ CHECK UP PAKETİ

 • Kardiyoloji Uzmanı Hekim Muayenesi

 • Hemogram: Tam kan sayım,

 • Sedimantasyon

 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri)

 • Glikolize hba1c

 • Kolesterol Total

 • Kolesterol HDL

 • Kolesterol LDL

 • Kan üre

 • Kreatinin

 • Ürik Asit

 • ALT

 • AST

 • EKG Elektrokardiyogram

 • Akciğer Grafisi

 • Transtorasik Ekokardiyografi

 • Efor Testi (Treadmill) (40 yaş üstü)

Check-up Danışma Hattı Telefonlarımız

0549 365 60 09

0533 151 64 38

0530 176 91 60

0549 365 60 04

Özkaya Tıp Merkezi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.