psikiyatri4

Psikiyatri

Dünya Sağlık Örgütüne göre, sağlıklı olma hali; ” yalnızca hastalık ya da sakatlık bulunmaması demek olmayıp, aynı zamanda BEDENSEL, RUHSAL ve SOSYAL yönlerden de tam bir iyilik durumudur”. Tıp Bilimleri arasında psikiyatri bu tanımlamada bulunan üç temel öğeyi kapsadığından oldukça önemlidir.

Psikiyatri Uzmanı, insanı bir bütün olarak ele alır ve çalışmalarında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin ” ırk, din, dil, politik inanç; ekonomik ve sosyal durum ayrımı gözetmeden; herkese erişilebilecek en yüksek sağlıklı olma TEMEL hakkına sahiptir” ilkesini gözetir.

Merkezimizde uzman psikiyatri doktorlarımız ve psikologlarımız eşliğinde  psikolojik ve psikiyatrik desteğe ihtiyacı olan yetişkinlere, çift ve ailelere psikoterapi ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Verilen bu hizmetler, çeşitli terapi modelleri kullanılarak farklı gereksinimlere yanıt verecek şekilde sunulmaktadır.

MERKEZİMİZDE UYGULANAN  BAŞLICA TESTLER

  • MMPI TESTİ
  • ROSCHACH TESTİ
  • SCID CV TESTİ
  • TAT TESTİ
  • WAIS TESTİ
  • DIVA TESTİ
  • MINIMENTAL TESTİ
Özkaya Tıp Merkezi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.