kardiyoloji12

Kardiyoloji

Kardiyolojinin önemi günümüzde romatizmal kalp hastalıklarından ,damar sertliği , Koroner Arter Hastalıkları ve Hipertansiyon gibi hastalıkların görülme sıklığı nedeniyle çok artmış olmakla beraber uygulanan teşhis ve tedavileri de çok gelişmiştir .

Yapılan başlıca tetkik ve uygulamalar

Eforlu EKG Koroner damalvin ve kardiyak fonksiyonların değerlendirilmesi .

Renkli Doppler EKO: Doğuştan var olan (AASD,VSD) kardiyak anormilliklerin ,Doğuştan var olan veya sonradan oluşmuş kapak hastalıklarının , kalbin zarının , boyutlarının , duvar hareketlerinin ve kalp damarlarının değerlendirilmesi işlemidir .

24 Saatlik Kalp Ritm Takibi: Kalp hızının takibi ve kalp ritim bozukluklarının tesbiti .

24 Saatlik Kan Basıncı ve Tansiyon Takibi: Uyku dahil 24 saatlik tansiyon ölçümünün yakın aralıklara yapılarak kişinin ortalama tansiyon değerinin tedavi öncesinde tayini , tedavi esnasında ilaç yeterliliğinin tespiti .

Ankle Brachial Indeks (ABI): Bacak damarlarındaki dolaşımın değerlendirlimesi .

Koruyucu Kardiyoloji: Bilinen kalp hastalığı olmayan kişilerde hipertansiyon , koroner kalp hastalığı gibi hastalıkları oluşturan risk faktörlerinin belirlenmesi ve hastalıkların oluşumunu önleyici koruyucu kardiyoloji programının uygulanması .

Hipertan: Hipertan , Koroner Arter Hastalığı gibi kalp hastalıklarını oluşturan risk faktörlerinin belirlenmesi .

Özkaya Tıp Merkezi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.