Gastroenteroloji Tanı Ünitesi

Endoskopi

Üst gastrointestinal sistem (GIS) endokopiyle (ÖGD) özofogus (Yemek Borusu) , mide ve düendonum

(Oniki Parmak Bağırsağı) iç yüzeyi değerlendirilir . Ortalama 5-15 dakika sürer , bu işlem endoskopi aleti ile
yapılır . Bu alet yumuşak , plastik natürde , serçe parmağınız kalınlığında , kablo şeklinde bir alettir ,
geçtiği yollardaki görüntüyü televizyon ekrarına aktaran bir kamera sistemidir . Buişlem teşhis amaçlı ve midedeki
poliplerin alınması ve mide kanamalarının tedavileri içinde yapılır . Ayrıca çölayak hastalığının teşhisi için
ince bağırsaktan biopsi alınarak tedavi yapılır .

Kolonoskopi (Alt GIS Endoskopisi)

Ortalama 15-45 dakika sürer .

Rektoskopi

Kolonoskopinin rektum bölgesi için olanıdır . Kalın bağırsağın son 30 cm’lik
kısmı bu işlem iç hemeroid ve teşhisi için yapılır . 10 dakika sürer .

MERKEZİMİZDE HASTALARIMIZA SEDASYONLU (UYUTULARAK) ENDOSKOPİ VE KOLONOSKOPİ İŞLEMLERİ YAPILMAKTADIR.

Özkaya Tıp Merkezi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.